Υποστήριξη iRobot:

Εισαγωγέας και διανομέας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Γραμμή πληροφοριών 

CERTUS MERCATUS GREECE-MEPE

Γαυρίου 4, 2ος όροφος

16672, Βάρη, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2169003308

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
gr.country.manager@certus-mercatus.com

Τηλέφωνο: +30 216 9003308     

                       +30 210 8836512     

                       +30 210 8213542

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
gr.country.manager@certus-mercatus.com
Ιστοσελίδα: irobot.com.gr

Service Ελλάδας

MANOLOPOULOS SERVICE

Αγορακρίτου 29-35 Πλατεία Αττικής

10440, Αθήνα

Τηλέφωνο: 0030 210 8836512

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
info@manolopoulos-service.com

Service Κύπρου

3D ELECTRONICS SERVICES LTD

Βηθλεέμ 60, Στρόβολος, Λευκωσία

2033, Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357 22 250392

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
m.phylactou@3dservices.com.cy

Σημαντικά Έγγραφα